Müügitingimused

REEGLID

Reeglite üldsätted:

1. Need reeglid näitavad veebipoe moobo.ee kasutamis järjekorda. Reeglid kehtivad siis, kui ostja tellib ja ostab e-poes pakutavaid kaupu või mingil moel kasutab e-poe teenuseid.

2. Müüja: "MOOBO” OÜ (Käibemaks maksja registreerimisnumber Nr. 14433932, juriidiline aadress: Mustamäe tee 4, C138, 10621 Tallinn), poe aadress: Mustamäe tee 4, C138, 10621 Tallinn.

3. Ostja: füüsiline või juriidiline isik, kes ostab e-poest või kasutab teisi e-poe teenuseid. Kasutada e-poe teenuseid ja teha oste on õigus võimelistel inimestel kes on täiskasvanud. Samuti isikud, kelle tegevus ei ole piiratud kohtuga.

4. Registreerides või tellides kaupa, ostja kinnitab, et tal on õigus kasutada e-poe teenuseid.

5. Tellimuse ostja poolt tegemisel, ostutingimused loetakse ostja ja müüja vahel sõlmitud lepinguks, mis on mõlema osapoole jaoks siduv juriidiline dokument.  Leping loetakse sõlmituks siis, kui ostja tellib kaupu e-poest, käesolevates eeskirjades, määratud järjekorras ja määratud tähtaegadel teeb makset, ja saab e-postiga müüja poolt kinnituse, et ostja tellimus on vastu võetud ja makse on saadud.

6. Kui ostja ei nõustu  eeskirjade või reeglite klausiga, ostjal ei ole õigust tellida kaupu e-poest. Kui ostja teeb e-poes  tellimuse, loetakse, et ostja on reegleid lugenud ja nõustub nendega täielikult.

7. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta või täiendada reegleid. Ostja tellimisel kohaldatakse reegleid, mis kehtivad tellimise ajal, seetõttu peaks ostja reeglid enne iga tellimuse täitmist lugema.

8. Müüja ei vastuta, kul ostja ei ole osaliselt või täielikult reeglitega tutvunud, sest talle anti sellise võimaluse.

9. Müüjal on õigus piirata ostja juurdepääsu e-poe teenustele ilma hoiatusteta või tühistada ostja registreerumist, kui ostja kasutab e-poe rikkudes reegleid, või püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust või ohutust.

10. Oluliste asjaolude ilmnemisel on müüjal õigus ajutiselt või lõplikult peatada e-poe tööd, eelnevalt kliente teavitamata.